T-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
bg en
Категории
Новини и събития
Правилника за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015 Уважаеми клиенти, Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в... Виж повече...
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18, Нивомерни системи до 31.08.2015 ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18 Уважаеми Колеги, Наредба Н-18 е публикувана в Държавен вестник ! Имаме... Виж повече...
Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г. ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената... Виж повече...
Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013 До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми Клиенти, в ъв връзка с... Виж повече...
Бензин А-95 Е5 2% биоетанол Бензин А-95 Е5 2% биоетанол УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 25.10.2012г. експедициите... Виж повече...
Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието... Виж повече...
Котелно гориво 1%S Котелно гориво 1%S Уважаеми Господа, От 05.01.2012г. Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД предлага за продажба ... Виж повече...

Преглед на новина

Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013

До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уважаеми Клиенти,

във връзка с изискванията на Закон за данъка върху добавената стойност, чл. 188, ал. 10, считано от 01.05.2013 г. в сила влизат следните изисквания:

 

 

1. Всички юридически и физически лица, които се явяват в качеството на доставчик и/или получател по доставка на течни горива, са длъжни да подават в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях.

2. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.

3. Системата за подаване на данни към НАП може да откриете в тестови вариант на адрес https://nraapp03.nra.bg/iskgprod/portalEntryPoint .

4. Собствениците/наемателите на търговски обекти с регистрирана фискална памет не декларират доставките на течни горива. За тези обекти важи до сега действащия режим, определен с Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 

За подаване на електронни документи за доставка и получаване, е необходимо да се регистрира електронен подпис в секция „Електронни услуги” на портала на НАП (https://inetdec.nra.bg/eservices.html). За целта се подава на заявление за ползване на електронните услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице. За услугата „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС” трябва да се потвърди нивото на достъп (пълен/частичен) до информацията по предоставяната услуга. В случай, че имате регистриран електронен подпис за подаване на декларация по ЗДДС, може да го използвате и за подаване на електронни документи за доставка и получаване. Подаването на данните по сделки с течни горива към НАП е задължително от 01.05.2013 година. Глобите за неподаване и/или ненавременно подаване на информация в системата на НАП „Контрол на горивата“ предвидени в ЗДДС чл. 185 и чл. 186 са в размер от 500 лв. до 20 000лв. В случай на допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Нас.         

                       

С уважение,

Тихомир Тодоров 

"Т – ОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Телефон за връзка GSM 0899 932235                                                                                     

 

 

 

Телефон на клиента
Facebook приятели