T-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
bg en
Категории
Новини и събития
Правилника за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015 Уважаеми клиенти, Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в... Виж повече...
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18, Нивомерни системи до 31.08.2015 ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18 Уважаеми Колеги, Наредба Н-18 е публикувана в Държавен вестник ! Имаме... Виж повече...
Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г. ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената... Виж повече...
Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013 До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми Клиенти, в ъв връзка с... Виж повече...
Бензин А-95 Е5 2% биоетанол Бензин А-95 Е5 2% биоетанол УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 25.10.2012г. експедициите... Виж повече...
Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието... Виж повече...
Котелно гориво 1%S Котелно гориво 1%S Уважаеми Господа, От 05.01.2012г. Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД предлага за продажба ... Виж повече...

КОТЕЛНО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

 

Техническата спецификация на Котелно гориво до 1% сяра за отполение - виж тук

 

Техническа спецификация КОТЕЛНО ГОРИВО до 1% сяра
ПоказателЕдиници за
измерване
Норма за мярка КГС КГТМетод за изпитване
1 2 3 4 5
Кинематичен вискозитет mm2/s не повече
от 59
не повече
от 115
БДС EN ISO
3104
при 80°С
(съответстващ °Е)
  не повече
от 8
не повече
от 15
БДС 1766
Сяра        
нискосернисто % (m/m) не повече
от 1,0
не повече
от 1,0
БДС 8428
        БДС EN ISO
8754
Вода и утайки % не повече
от 1,0
не повече
от 1,0
БДС 15862
Пламна
температура в
°С не по-ниска
от 90
не по-
ниска от
110
БДС EN ISO
2592
отворен тигел       СT на СИВ
1496
Температура на
замръзване
°С не по-висока от
25 (3)
не по-висока от
25
БДС 1751
Плътност при 20°С g/сm3   не повече
от 1,015
БДС EN ISO
3675
Специфична
топлина на
MJ/kg не по-ниска
от 40,2
не по-ниска от
39,8
СT на СИВ
3965
изгаряне (долна)        
Пепел % не повече
от 0,10
не повече
от 0,14
БДС EN ISO
6245
Водоразтворими
киселини и основи
  отсъствие отсъствие БДС 5252

 

Телефон на клиента
Facebook приятели