T-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
bg en
Категории
Новини и събития
Правилника за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015 Уважаеми клиенти, Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в... Виж повече...
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18, Нивомерни системи до 31.08.2015 ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18 Уважаеми Колеги, Наредба Н-18 е публикувана в Държавен вестник ! Имаме... Виж повече...
Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г. ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената... Виж повече...
Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013 До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми Клиенти, в ъв връзка с... Виж повече...
Бензин А-95 Е5 2% биоетанол Бензин А-95 Е5 2% биоетанол УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 25.10.2012г. експедициите... Виж повече...
Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието... Виж повече...
Котелно гориво 1%S Котелно гориво 1%S Уважаеми Господа, От 05.01.2012г. Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД предлага за продажба ... Виж повече...

ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

 

Техническата спецификация на Газьол  0,1 % сяра за отполение - виж тук

 

Техническа спецификация газьол 0,1 % сяра за отопление
ПоказателиЕдиници за
измерване
Норми Методи за изпитване
1 2 3 4
Фракционен състав     БДС EN ISO
3405(3
10 % дестилират при
температура
°С не по-ниска
от 180
 
75 % дестилират при
температура
°С не по-висока
от 360
 
Кинематичен
вискозитет при 40°С
mm2/s 2,0 - 7,0 БДС EN ISO
3104
Температура на
замръзване
°С не по-висока
от минус 10
БДС 1751
зимен период (1
октомври - 15 март)
     
Пламна температура в
затворен тигел
°С не по-ниска
от 60
БДС EN ISO
2719
Сяра % (m/m) не повече от
0,1
БДС EN ISO
8754
Вода % не повече от
0,05
БДС ISO 3733
Коксов остатък % не повече от
0,15
БДС ISO 6615
      БДС ISO
10370
Механични примеси % не повече от
0,1
СТ на СИВ
2876
      БДС EN
12662
Специфична топлина
на изгаряне (долна)
MJ/kg не по-ниска
от 41,868
СТ на СИВ
3965
       
Пепел % не повече от
0,02
БДС EN ISO
6245

 

Телефон на клиента
Facebook приятели