T-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
bg en
Категории
Новини и събития
Правилника за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015 Уважаеми клиенти, Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в... Виж повече...
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18, Нивомерни системи до 31.08.2015 ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18 Уважаеми Колеги, Наредба Н-18 е публикувана в Държавен вестник ! Имаме... Виж повече...
Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г. ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената... Виж повече...
Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013 До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми Клиенти, в ъв връзка с... Виж повече...
Бензин А-95 Е5 2% биоетанол Бензин А-95 Е5 2% биоетанол УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 25.10.2012г. експедициите... Виж повече...
Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието... Виж повече...
Котелно гориво 1%S Котелно гориво 1%S Уважаеми Господа, От 05.01.2012г. Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД предлага за продажба ... Виж повече...

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

 

Техническата спецификация на Дизелово гориво 0,001% сяра за отполение - виж тук

 

Техническа спецификация ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 0,001 % сяра за отопление

Показатели

Единици за
измерване
Гранични стойности минимумГранични стойности максимумМетоди за изпитване
1 2 3 4 5
Цетаново число(8)   51   БДС EN ISO 5165
        БДС EN 15195
Цетанов индекс   46   БДС EN ISO 4264
Плътност при 15°С kg/m3 820 845 БДС EN ISO 3675
        БДС EN ISO
12185
Полициклични арени % (m/m)   8 БДС EN 12916
Съдържание на сяра mg/kg   10 БДС EN ISO
20846
        БДС EN ISO
20884
Пламна температура °С над 55   БДС EN ISO 2719
Коксов остатък (на 10 %
остатък от дестилация)
% (m/m)   0,3 БДС EN ISO
10370
Съдържание на пепел % (m/m)   0,01 БДС EN ISO 6245
Съдържание на вода mg/kg   200 БДС EN ISO
12937
Общо количество
онечиствания
mg/kg   24 БДС EN 12662
Корозия на медна пластина
(3 h при 50°С)
клас 1 БДС EN
ISO 2160
 
Стабилност на окисление g/m3   25 БДС EN ISO
12205
  h 20   БДС EN 15751
Смазваща способност (wsd
1,4) при 60°С
μm   460 БДС EN ISO
12156-1
Вискозитет при 40°С mm2/s 2 4,5 БДС EN ISO 3104
Дестилационни
характеристики:
      БДС EN ISO 3405
% (V/V) дестилирали до
250°С
% (V/V)   < 65  
% (V/V) дестилирали до
350°С
% (V/V) 85    
95 % (V/V) дестилирали
до
°С   360  
Гранична температура на
филтруемост CFPP
      БДС ЕN 116
клас А(3) °C   5  
клас Е(4), (11) °C   минус 15  
Съдържание на метилови
естери на мастни киселини
(FAME)(5)
% (V/V)   7 БДС EN 14078
Цетаново число(8)   51   БДС EN ISO 5165
        БДС EN 15195
Цетанов индекс     46 БДС EN ISO 4264
Плътност при 15°С kg/m3 820 845 БДС EN ISO 3675
        БДС EN ISO
12185
Полициклични арени % (m/m)   8 БДС EN 12916
Съдържание на сяра mg/kg   10 БДС EN ISO
20846

 

 

Телефон на клиента
Facebook приятели