T-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
bg en
Категории
Новини и събития
Правилника за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015 Уважаеми клиенти, Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в... Виж повече...
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18, Нивомерни системи до 31.08.2015 ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18 Уважаеми Колеги, Наредба Н-18 е публикувана в Държавен вестник ! Имаме... Виж повече...
Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г. ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената... Виж повече...
Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013 До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми Клиенти, в ъв връзка с... Виж повече...
Бензин А-95 Е5 2% биоетанол Бензин А-95 Е5 2% биоетанол УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 25.10.2012г. експедициите... Виж повече...
Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието... Виж повече...
Котелно гориво 1%S Котелно гориво 1%S Уважаеми Господа, От 05.01.2012г. Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД предлага за продажба ... Виж повече...

НЕФТЕН БИТУМ 70/100

 

Техническата спецификация на  нефтен битум 70/100 - виж тук

 

Техническа спецификация на нефтен битум 70/100 
Показатели Единици
за измерване
Гранични стойности
 минимум
Гранични стойности
 максимум
Методи за изпитване
1 2 3 4 5
Пенетрация при 25°С  0,1 mm 70 100 БДС EN 1426 
Дукталитет при 25°С cm  100   ADTM D 113 
Температура на
омекване по метода
„пръстен-топче“
°С  43 51 БДС EN 1427 
Температура на
счупване по Fraas
°С   12 БДС EN 12593
Пламна температура в
открит тегел
°С 230   БДС EN ISO
12593
Устойчивост на
втвърдяване при 163 °С
       
Промяна на маса % (m/m)   1 ЕN12607-3 
Пенетрация на
остатък процент от
първоначалната
% (m/m) 80   БДС EN 1426
Повишаване на
температурата на
омекване
°С   5 БДС EN 1427
Парафиново число  % (m/m)   2 БДС 8450-90
         

 

Телефон на клиента
Facebook приятели